Mottak av gravemasser

Åsland Pukkverk AS tar i mot rene gravemasser. Vi har et ansvar for å sikre oss mot forurensninger og verne om miljøet, slik at det ikke forårsaker helseskader eller skader naturen. 

Derfor kreves det dokumentasjon som forsikrer oss om at det leveres rene masser.  

Mottakskrav Åsland Pukkverk AS krever finnes  her

Før levering skal all nødvendig dokumentasjon leveres. Egenerklæringsskjema finner du her som mailes inn til post@aslandpukkverk.nooscar@aslandpukkverk.no eller leveres i vekta ved avdeling Huken.

Spørsmål omkring mottakskrav stilles til Oscar Søndberg, tel. 90 87 48 29, oscar@aslandpukkverk.no

Til nedlasting:
Mottakskrav rene masser
Egenerklæringsskjema
Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet