Mottak av gravemasser

Åsland Pukk AS tar i mot rene gravemasser. Vi har et ansvar for å sikre oss mot forurensninger og verne om miljøet, slik at det ikke forårsaker helseskader eller skader naturen. 

Derfor kreves det dokumentasjon som forsikrer oss om at det leveres rene masser.  

Mottakskrav Åsland Pukk AS krever finnes  her

Før levering skal all nødvendig dokumentasjon leveres. Egenerklæringsskjema finner du her som mailes inn til post@apukk.no , oscar@apukk.no.

Spørsmål omkring mottakskrav stilles til Oscar Søndberg, tel. 90 87 48 29, oscar@apukk.no

Til nedlasting:
Mottakskrav rene masser
Egenerklæringsskjema
Informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet