Nyhetsbrev 02-2018

Publisert 08.03.2018 15:22

Nyhetsbrev fra Åsland Pukkverk                                                                 08/03-2018

 
Informasjon om Knust Asfalt (KA) og priser på div avdelinger:

Knust asfalt (KA) kan benyttes til forsterkning eller oppretting av grusvei før legging av fast dekke. Et slikt lag av asfaltgranulat før nytt asfaltdekke legges vil i mange tilfeller gi økt levetid for asfaltdekke. Det vil også bidra til økt bæreevne for veien. God drenering må sikres før asfaltgranulat legges ut. Granulatlaget kan med fordel ligge en tid under trafikk før toppdekket av asfalt legges. Da vil granulatlaget sette seg godt før asfalten legges. Et utlagt lag med asfaltgranulat kan også bli et ypperlig topp dekke med riktig vanning og komprimering.

Knust asfalt (KA) er velegnet til forsterkning av vei. Hvis veien er underdimensjonert og har for lav bæreevne i forhold til trafikken vil et lag med asfaltgranulat gi økt styrke. God drenering bør være sikret før asfaltgranulatet legges. Håndbok N200, pkt. 53 behandler forsterkning av vei, blant annet på grunnlag av forventet levetid, og beskriver hvordan forsterkningsbehovet kan vurderes og beregnes. I tilfeller hvor veien er underdimensjonert og det ikke er problem med drenering og telehiv kan et lag med 6 -10 cm KA gi et godt bidrag til forsterkning av veien. Asfaltgranulat kan benyttes i kombinasjon med armering. Ved forsterkning med KA på vei med fast dekke hvor asfalten ikke fjernes og underlaget planeres, er det viktig å rette opp med KA og kompaktere opprettingen før resten av KA-laget legges og kompakteres.

Knust asfalt (KA) er egnet til avretting eller forkiling av pukk og kultlag. En slik avretting eller forkiling gir en overflate som er bedre egnet for anleggstrafikk enn et pukk- eller kultlag. Det blir også et bedre underlag for neste lag i konstruksjonen, slik at god lastoverføring fra overliggende lag sikres. Knust asfalt (KA) kan benyttes som slitelag på grusvei. Granulatet bør være mest mulig jevnt gradert og med en del finstoff slik at overflaten blir jevn. Større partikler enn 20 mm bør unngås på grunn av fare for steinsprut. Det er alltid viktig å vanne godt før kompaktering. 10 cm løst utlagt Ak vil gi 6-7 cm ferdig pakket dekke. KA er egnet som slitelag på landbruksveier og skogsbilveier. Slike veier skal bygges i henhold til «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (Landbruksdepartementet, 2002), Ref. (8). Ved bruk av KA som slitelag er det naturlig å bruke det som materialkvaliteten knust fjell (Fk), selv om granulatkurven vanligvis vil ha for lite finstoff til å falle innenfor grensekurver for knust fjell.


Nyhet Huken:

Pris til alle kunder for knust asfalt (KA11) er kr 55,- pr tonn.

Nyhet Assurdalen:

Pris for knust asfalt (KA11) på Langhus. Prisen er kr 80,- pr tonn og gjelder for alle kunder. Vennligst kontakt Stephano Smit på 412 96 955 for mer info.

Nyhet Vestby:

Vi begynner nå å selge knust asfalt (KA11) på Vestby Øst. Prisen vil være kr 120,- pr tonn og gjelder for alle kunder. Vennligst kontakt Stephano Smit på 412 96 955 for mer info.

 Vi har tar også imot asfalt flak og freseasfalt gratis på Vestby Øst. Sprengstein 0-700 mm kan også leveres gratis. Over 700mm, må vi ta 15,- pr tonn.

Ring Stephano Smit på 412 96 955 for mer info.