Assurdalen

Veil. priser fra 01/08-2017


Assurdalen

 

Maskinkult 20 - 120 mm                115,00
 
Maskinsand 0 - 4 mm                    50,00

Pukk 4 - 16 mm                             180,00

Pukk 16 - 22 mm                           180,00

Pukk 20 - 60 mm                           125,00

Pukk 60 - 120 mm                         115,00

Subbus 0 - 8 mm                           50,00

Subbus 0 - 20 mm                         115,00

Subbus 0 - 60 mm                         115,00

KA11                                               200,00Priser er pr tonn og eks moms.