Assurdalen

Veil. priser fra 01/11-2018


Assurdalen

 

Maskinkult 20 - 120 mm                120,00
 
Maskinsand 0 - 4 mm                    50,00

Pukk 4 - 8 mm                               200,00

Pukk 4 - 16 mm                             200,00

Pukke 16 - 22 mm                         170,00

Pukk 20 - 60 mm                           135,00

Subbus 0 - 20 mm                         100,00

Subbus 0 - 60 mm                         120,00


Priser er pr tonn og eks moms.