Veil. Priser fra 01/08-2017

 Huken

 Maskinkult 20 - 120 mm                120,00

 Maskinsand 0 - 4 mm                    50,00

 Pukk 4 - 8 mm                               200,00

 Pukk 8 - 11 mm                             225,00

 Pukk 8 - 16 mm                             200,00

 Pukk 20 - 60 mm                           135,00

 Pukk 60 - 120 mm                         120,00

 Subbus 0 - 8 mm                            50,00

 Subbus 0 - 20 mm                         80,00

 Subbus 0 - 60 mm                         120,00

              

 Andre varer      

 KA 11                                             100,00

 

 Priser er pr tonn og eks moms.