Vestby

Veil. Priser fra 01/11-2018

Vestby

Maskinkult 20 - 120 mm               120,00

Maskinsand 0 - 4 mm                   50,00

Pukk 4 - 8 mm                               200,00

Pukk 8 - 16 mm                             200,00

Pukk 16 - 22 mm                            170,00

 
Pukk 20 - 60 mm                            135,00

Subbus 0 - 8 mm                             50,00

Subbus 0 - 20 mm                          100,00

Subbus 0 - 60 mm                          120,00Andre varer   
   


KA 11                                              200,00


Mottak      


Stein                                                   50,00

Asfalt                                                  50,00

 

Priser er pr tonn og eks moms.