Vestby Øst

Veil. Priser fra 01/05-2020

Vestby

Knust asfalt 0 - 11 mm                  200,00

Maskinkult 20 - 120 mm               130,00

Maskinsand 0 - 4 mm                   50,00

Pukk 4 - 16 mm                            200,00

Pukk 16 - 22 mm                          170,00

 
Pukk 20 - 60 mm                          160,00

Subbus 0 - 20 mm                        130,00

Subbus 0 - 60 mm                        130,00


Tilhenger

Liten henger                                       280,00
Middels henger                                 340,00
Stor henger                                        400,00

Priser er eks moms


Mottak      


Stein                                                   ring

Asfalt                                                  gratis

 

Priser er pr tonn og eks moms.

 


Betaling skjer kontakt, kort eller via VIPPS nr 565339