Produkter

 • KA11 Knust Asfalt

  KA11 Knust Asfalt
  Publisert 29.09.2015 20:23

  Bruksområde støvfri veggrus kanting av nylagt asfalt kan brukes som bærelag    

 • Pukk 16/22

  Pukk 16/22
  Publisert 25.09.2015 23:07

  Bruksområder: Betongtilslag Drenering/omfylling av rør (se også rørleverandørens anvisning) Fylling rundt murer Forkilingspukk Avretting  

 • Pukk 4/16

  Pukk 4/16
  Publisert 25.09.2015 23:03

  Bruksområder: Betong- og asfalttilslag Gangveier, gårdsveier og parkeringsplasser Drenering/Omfylling av rør (se også rørleverandørens...

 • Pukk 4/8

  Pukk 4/8
  Publisert 25.09.2015 22:59

  Bruksområder: Betong- og asfalttilslag  Singel til gangveier,gårdsveier og parkeringsplasser Strøing av veger og plasser  Drenering/Omfylling...

 • Maskinsand 0/4

  Maskinsand 0/4
  Publisert 25.09.2015 22:56

  Bruksområder: Mur-, Pussarbeider, Grøntarealer, Lekearealer Omfylling av kabler og Trekkerør    

 • Maskinkult 20/120

  Maskinkult 20/120
  Publisert 25.09.2015 22:53

  Bruksområder: Oppfylling, veg, plass - banefundament, Erosjonssikring    

 • Pukk 20/60

  Pukk 20/60
  Publisert 25.09.2015 21:58

  Bruksområder: Forsterkningslag Forkilingspukk    

 • Pukk 8/20

  Pukk 8/20
  Publisert 25.09.2015 21:46

  Bruksområder: Drenering/Omfylling av rør (se også rørleverandørens anvisning) Fylling rundt murer Forkilingspukk